Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

Arktisk Institut er en lille arbejdsplads kendetegnet ved nærhed, samarbejde og alsidige opgaver.

Alle ansatte har et højt uddannelsesniveau og en relevant faglig baggrund, som stilles til rådighed for instituttets brugere og samarbejdspartnere. I det daglige arbejde fokuseres der på størst mulig orden og overskuelighed i samlingerne og på et højt serviceniveau overfor publikum.

Ansatte

Bent Nielsen, ph.d., direktør: Tlf.: +45 32 31 50 50, arktisk@remove-this.arktisk.dk

Siden 1. september 2006 har Bent Nielsen været leder af Arktisk Institut. I 2005 erhvervede han ph.d.-graden på baggrund af en afhandling om den eskimoiske befolknings vilkår i det nordøstlige Rusland efter Sovjetunionens sammenbrud, og som leder af Danske Tjukotka Ekspeditioner har han kombineret eskimologien med moderne dansk forskning i det arktiske område. Desuden har Bent Nielsen en uddannelse som grafisk designer. Bent Nielsens publikationsliste.

Stig Søndergaard Rasmussen, cand.mag, projektleder (foto): Tlf. +45 32 31 50 51, foto@remove-this.arktisk.dk

Stig Søndergaard Rasmussen er bachelor i Eskimologi og Arktiske Studier og Cand.mag. i Historie. Ud over at varetage fotoarkivet, står Stig Søndergaard Rasmussen også for at give foredrag til studerende og andre gæster der besøger Arktisk Institut. Han har skrevet en række artikler om historiske fotos i tidsskriftet Polarfronten, har været guide på Nationalmuseets arktiske afdeling, er guide på Visit Carlsberg og har sit eget firma, Nordoskop Formidling, der laver historiske byvandringer i det gamle København.

Jørgen Trondhjem, ph.d, arkivchef: Tlf. +45 32 31 50 55, arkiverne@remove-this.arktisk.dk

Jørgen Trondhjem er ph.d. i Eskimologi og Arktiske Studier og i Kunsthistorie og varetager, ud over funktionen som arkivchef, registrering og affotografering af instituttets kunst- og genstandssamling. Han har 2007 skrevet ph.d. om moderne grønlandsk billedkunst og været ekstern lektor på KU, Afdeling for Eskimologi og Arktiske Studier, og Ilisimatusarfik / Grønlands Universitet, og holdt foredrag i mange sammenhænge med fokus på grønlandsk kunst, grønlandsk historie og det moderne Grønland. Skrevet bogen ’100 års grønlandsk billedkunst – en introduktion’, Turbineforlaget, 2012. Desuden har Jørgen Trondhjem en uddannelse som sygeplejerske og har som sådan arbejdet i Nuuk 1991-95.

 

Astrid Brüsch, studentermedhjælper

Astrid Brüsch har en bachelor i Eskimologi og Arktiske Studier og er i gang med sin Cand.mag. i Eskimologi og Arktiske Studier

 

Charlotte Schierbeck, studentermedhjælper

Charlotte Schierbeck har en bachelor i Eskimologi og Arktiske Studier og er i gang med sin Cand.mag. i Eskimologi og Arktiske Studier

 

Thorbjørn Randrup, studentermedhjælper

 Thorbjørn Randrup er i gang med sin bachelor i Eskimologi og Arktiske Studier

 

Mia Nørholm, studentermedhjælper

Mia Nørholm er i gang med sin bachelor i Geologi-Geoscience

 

Janni Andreassen, journalist, frivillig

Jan Løve, cand.psych., frivillig

Gudrun Tølbøll, korrespondent, frivillig

 

 

 

Frivillig på Arktisk Institut

En del funktioner på Arktisk Institut bliver varetaget af frivillige medarbejdere, der på forskellig vis har relation til Grønland. Instituttet sætter stor pris på det engagerede korps af frivillige, der tager del i arbejdet og har ydet en uvurderlig indsats gennem årene. Som frivillig vil man bl.a. kunne arbejde med arkivering, registrering og opdatering.

Ønsker du at være frivillig, kan du henvende dig til instituttet og få en nærmere snak om ønsker og muligheder.

Arktisk Institut
Strandgade 102
1401 København K
E-mail: arktisk@remove-this.arktisk.dk
Telefon: 32 31 50 50

Arktisk Institut i Strandgade

Adresse:
Strandgade 102, 1. sal
1401 København K

Åbningstider:
Mandag - fredag kl. 9-16:00

Direktør, Bent Nielsen
arktisk@remove-this.arktisk.dk
Tlf. 32 31 50 50