Documentation and dissemination of the history of Denmark in Greenland and the Arctic

The Danish Arctic Institute makes a number of online knowledge databases available for our users for free.

Based on Arctic Institute's archives and other relevant archives the Institute has made three knowledge databases available to the public:

  • East Greenland Place Names 
  • Biographical Encyclopedia 
  • Greenlandic Myths and Stories  

East Greenland Place Names is a data base with place names given to places in East Greenland by the first travelers and expeditions as part of their contribution to the mapping of the coast of East Greenland.  

Search in the database East Greenland Place Names

 

Vidensdatabasen Biografisk Leksikon er udarbejdet af Leif Vanggaard, seniorforsker ved Arktisk Institut. Leif Vanggaard har gennem en længere årrække arbejdet på udgivelsen af ét komplet leksikon over danske (og udenlandske) personer, som i perioden 1721-1921 var udsendt til Grønland. Leksikonet er udarbejdet som en kombination af oplysninger fra tidligere udgivelser og nyere undersøgelser om udsendte embedsmænd, præster, læger, håndværkere, m.fl.

Søg i databasen Biografisk Leksikon 

 

Vidensdatabasen Sagn & Myter er udarbejdet af Birgitte Sonne, mag.art. i religionssociologi. Grønlandske fortællinger med registreringsdata, heraf ca. 2150 i oversættelse eller resumé og ca. 130 stk. der blot er registrerede. Materialet stammer fra samlinger af Heinrich Rink, Knud Rasmussen, Gustav Holm, William Thalbitzer, Erik Holtved, Paul-Émile Victor, Jens Rosing, Otto Sandgren, Hans Lynge, Mâliâraq Vebæk, Martêraq Nielsen m.fl.

Søg i databasen Sagn & Myter  

Contact

Do you have questions or comments to the databases, please contact the Danish Arctic Institute: +45 32 31 50 55 or arkiverne@remove-this.arktisk.dk.